HR

HR

HR-avdelningen stöttar verksamheten i strategiska frågor som bland annat rör organisationsförändringar, ledar- och medarbetarskap och kompetensförsörjning. Avdelningen har stor del i internutbildningar och fokus på att löpande utveckla både medarbetare och chefer.  Avdelningen utvecklar också processer, metoder och verktyg för bland annat rekrytering, kompetensutveckling, ledarskap, lönebildning, arbetsmiljö samt mångfald och inkludering. 

Möt våra medarbetare