Försäkringsbolaget

Försäkringsbolaget

Anticimex har sitt eget försäkringsbolag. Försäkringsbolagets verksamhet grundades 1953 och bedrivs idag i Sverige, via filialer i Norge och Finland samt genom gränsöverskridande verksamhet i Danmark och Spanien. Försäkringsbolaget består av drygt 50 medarbetare som är specialister inom flera olika områden, exempelvis inom juridik, skadereglering, administration, controlling, finance, redovisning, compliance och IT. 

Våra försäkringar är uppdelade i två grupper - överlåtelseförsäkringar och boendeförsäkringar. Överlåtelseförsäkringar är försäkringar som tecknas i samband med överlåtelse av fastigheter. Boendeförsäkringar är försäkringar som tecknas under pågående ägande, exempelvis i en träskadeinsekts- och hussvampsförsäkring. 

Läs mer om Anticimex Försäkringar här.

Möt våra medarbetare