Hustjänster

Hustjänster

Anticimex tjänsteutbud gällande hustjänster är brett. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga i sina hus och lägenheter. Det innebär exempelvis att våra besiktningstekniker utför såväl skadebesiktningar som överlåtelsebesiktningar i samband med just försäljningar. Du hjälper våra kunder med att upptäcka eventuella skador vid försäljning eller köp av fastighet och om problem redan uppstått ger du kunden råd om hur de ska gå vidare. Vi har även stor erfarenhet av att hjälpa våra kunder vid uppkomna fukt- och vattenskador. Intresse för service, människor och byggnadsteknik är en bra grund att stå på. Våra medarbetare är tack vare kompetens och erfarenhet mycket uppskattade av våra kunder.

Möt våra medarbetare