Hustjänster

Hustjänster

Anticimex tjänsteutbud gällande hustjänster är brett. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga i sina hus och lägenheter. Det innebär exempelvis att våra besiktningstekniker utför såväl skadebesiktningar som överlåtelsebesiktningar i samband med just försäljningar. Vi hjälper då våra kunder med att upptäcka eventuella skador vid försäljning eller köp och om problem redan uppstått ger vi kunden råd om hur de ska gå vidare.

Vi har även stor erfarenhet av att hjälpa våra kunder vid uppkomna fukt- och vattenskador. Vi kontrollerar krypgrunder, gör radonmätningar, upprättar energideklarationer och mycket mer.  Våra medarbetare är tack vare kompetens och erfarenhet mycket uppskattade av våra kunder.

Har du intresse för service, människor och byggnadsteknik är det en bra grund att stå på när det gäller jobb inom Anticimex hustjänster.

Läs mer om Anticimex hushälsa här.

Möt våra medarbetare