Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet

Anticimex hållbarhetsarbete tar avstamp i FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi har identifierat tre områden inom vår verksamhet där vi som mest kan bidra till en mer hållbar värld. Vi ska minska vår användning av bekämpningsmedel, minska våra bilars koldioxidutsläpp samt bli bättre på att spegla samhällets mångfald vad gäller bland annat utländsk bakgrund hos våra medarbetare. Läs mer om Anticimex miljö- och hållbarhetsarbete här.