Möt våra hjältar!

Elisabeth von Rosen

MATSÄKERHETSTEKNIKER

Du arbetar som matsäkerhetstekniker, vad innebär det i stora drag?

Jag hjälper kunder att upprätthålla lagstiftning vad gäller livsmedelshygien. Det innebär bland annat att jag instruerar och stöttar dem i deras egenkontroll och livsmedelskontroller. Skadedjur hör också till tjänsten och jag rycker därför ut ibland och gör skadedjursuppdrag. Jag är förutom mitt vanliga jobb, även skyddsombud, ett stimulerande uppdrag, eftersom vi har stöd uppifrån. Som skyddsombud bevakar jag min och mina medarbetares arbetsmiljö samt är ett bollplank för chefer som kanske inte alltid är lika insatta i arbetsmiljöfrågor som vi skyddsombud.

Hur kom det sig att du sökte dig till Anticimex?

Jag såg en annons 2009 som passade mig. Jag är snäv i min utbildning, ville fortsätta arbeta med hygien och laboratorieverksamhet. På den vägen är det.

Kände du dig välkommen när du började?

Ja det gjorde jag. Mottagandet motsvarande mycket väl mina gamla arbetsplatser och det var ett härligt gäng att komma till. Jag blev snabbt en i gänget.

Känner du att Anticimex satsar på att utbilda medarbetarna?

Ja, det satsas mycket på många och bra utbildningar, både internt och externt. Så fort det är en utbildning som passar mig så går jag. Det ligger dessutom som del i min utvecklingsplan. På utbildningarna träffar jag kollegor från andra delar av landet. Det är mycket värdefullt eftersom man får ett bra nätverk. Och när vi träffas så vill alla ha flera träffar.

Vi har stort fokus på hållbarhet. Vad är hållbarhet för dig och hur kommer det in i din roll?

Det första jag tänker på är att arbeta smart och att köra smart mellan kunder. Ibland kan vissa möten tas via Skype. Hållbarhet är även för mig att vi tekniker ska hålla, att vi har bra hjälpmedel och skydd samt att vi har kända förväntningar på oss i våra roller. Det går framåt med hjälpmedel och budskapet från bolaget är vi tekniker spelar en central roll för att företaget går bra. Jag skulle dock önska mer tydlighet kring förväntningar.

Du är ute hos kunder stor del av din tid. Hinner du träffa kollegorna?

Ja då, dock vissa lite mer än andra. Vi har stora avstånd mellan områdena där vi arbetar och på grund av det blir det inte alltid så mycket fysisk kontakt. Där jag arbetar är vi uppdelade på två kontor, Eskilstuna och Nyköping. I Nyköping där jag är, brukar vi köra after work några gånger om året. Det blir alltid lite krångligare när man uppdelade på två kontor.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att få träffa så många olika typer av människor och att få uppskattning när jag verkligen hjälpt någon. Att veta att det har gjort skillnad att jag har varit hos kunden. Företaget tar vara på oss medarbetare och ser oss som en verklig tillgång vilket är positivt. Sedan ska man inte glömma att jag får se mycket av det vackra landskapet Sörmland.

Vad är dina största utmaningar i jobbet?

Att fortsätta vara på topp inom livsmedelshygien rent kunskapsmässigt. Och att kunna engagera kunderna så att de förstår att de har ett stort ansvar när de levererar livsmedel.

Om du fick önska, vad skulle kunna bli bättre på Anticimex?

Snyggare kläder för oss matsäkerhetstekniker. Och bonussystem, jag vill vara med och ta del, när företaget går bra.

Vi kallar oss ibland nördiga hjältar. Nörd som i att vara mycket kunnig och hjälte som i att vi verkligen hjälper kunderna. Känner du dig som en nördig hjälte?

Ja det gör jag! Jag säger ofta till åhörarna på de utbildningar som jag håller att de gärna får avbryta när jag grottar ner i mig den mikrobiologiska världen.

Vad vill du säga till någon som överväger en anställning på Anticimex?

Go for it! Jag har gått igenom många yrken och arbetsplatser i mitt liv och Anticimex är bland de bättre. Inte en dag är den andra lik. Det är visserligen en gammal kliché, men här är det sant. Alltid dyker något oplanerat upp, vilket gör att det sällan känns långtråkigt.  Här får man fortfarande vara kvar och bidra när man blir äldre. Det är åldersfixering i det här landet, men inte här på Anticimex. Att kunna söka ett arbete där man inte bara läser CV utan ser mera till helheten av personen som söker är riktigt bra. Det ger oss rätt person på rätt plats!  Här får man lära sig mycket som man har med sig hela resten av livet, även om man byter jobb i framtiden.