Möt Elisabeth

Elisabeth von Rosen

MATSÄKERHETSTEKNIKER

Vad gör en matsäkerhetstekniker?

Jag hjälper kunder att upprätthålla lagstiftningen vad gäller livsmedelshygien. Det innebär att jag instruerar och stöttar dem i deras egenkontroll och livsmedelskontroller. Skadedjur hör också till tjänsten och jag rycker därför ut ibland och gör skadedjursuppdrag. 

Kände du dig välkommen när du började?

Ja, det gjorde jag. Mottagandet jag fick motsvarande mina förhoppningar och det var ett härligt gäng att komma till. 

Känner du att Anticimex satsar på att utbilda medarbetarna?

Ja, det satsas mycket på många och bra utbildningar - både internt och externt.  På utbildningarna träffar jag kollegor från andra delar av landet. Det är mycket värdefullt eftersom man utvecklar ett bra nätverk. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

Jag träffar så många olika typer av människor i mitt jobb. När jag då verkligen hjälpt någon och vet att det  gjort skillnad för kunden och får uppskattning för det - det är det bästa! Även företaget tar vara på oss medarbetare och ser oss som en verklig tillgång, vilket är positivt. 

Vad är dina största utmaningar i jobbet?

Att fortsätta vara på topp inom livsmedelshygien rent kunskapsmässigt och samtidigt kunna engagera kunderna så att de förstår att de har ett stort ansvar när de levererar livsmedel.

Kan du rekommendera Anticimex för dem som söker utmaningar?

Här får alla bidra! Att kunna söka ett arbete där företaget ser helheten av personen, inte bara ett CV, är riktigt bra. Det ger oss rätt personer på rätt plats!