Möt Hampus

Hampus Arvidsson

TEAMLEADER KUNDSERVICE

”Det finns enorma möjligheter här - vi finns både i stora delar av Sverige och ute i världen. Finns inte möjligheterna på en plats kanske de gör det på en annan?”

Vad arbetar du med på Anticimex?

Jag arbetar på vår centrala bokningsadministration i Norrköping. Vi säkerhetsställer att husinformationen som vi får från de försäkringsbolag som vi samarbetar med stämmer, för att sedan boka besiktningstider på våra tekniker. Vi tar även emot skadeärenden.

Hur kom det sig att du sökte dig till Anticimex?

Anticimex är ett välkänt företag som jag mest förknippade med skadedjur. Men på hemsidan såg jag att det fanns många andra intressanta tjänster. Anticimex kändes som ett stabilt företag för framtiden med stora möjligheter för personlig utveckling. Här skapas ständigt nya roller mycket tack vare det ständiga utvecklings- och förbättringsarbetet.

Kände du dig välkommen när du började?

Ja, det gjorde jag. Jag blev mycket bra mottagen av gruppen som tillsammans med min fadder gav mig de förutsättningar jag behövde för att snabbt komma in i arbetet och känna mig som en i gänget. Jag gick även utbildningen ”Välkommen till Anticimex” som gav mig en bredare inblick i företaget och chansen att träffa flera av de underbara kollegor vi har runt om i landet. 

Hur ser fördelningen ut mellan kvinnor och män på din avdelning?

Det är lite fler kvinnor än män. Att vi ändå är en blandning leder till ett fint arbetsklimat med bra stämning. Anticimex arbete med mångfald och inkludering är intressant att följa.

Vad är hållbarhet för dig?

En medarbetare som mår bra gör också ett bättre jobb. Oavsett etnicitet, kön eller ålder så behöver alla känna att de är betydelsefulla. God hälsa måste också främjas, dels genom det friskvårdsbidrag som vi har, men framförallt genom en god arbetsmiljö med rätt bemanning, stimulerande och varierande arbetsuppgifter samt lokaler som uppfyller behoven när det gäller ergonomi och inomhusklimat. 

Ge exempel på hur Anticimex är innovativa? 

Vi vågar satsa på det vi tror på, vilket vägglussök med hund och våra hållbara, digitala, smartfällor är bra exempel på.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Helt klart mina kollegor! Utöver det så är det möjligheten att ta för sig och att på egen hand kunna driva sin personliga utveckling.