Möt Annelie

Annelie Thörnblom

BRANDSKYDDSTEKNIKER

Hur togs du emot när du började?

Väldigt väl! Min chef och mina kollegor har verkligen gett mig rätt förutsättningar att kunna sätta mig in i allt som är nytt. De har varit otroliga och svarat på alla mina frågor.

Hur ser en typisk dag ut för dig?

Vi stämmer av vad vi ska göra under dagen och om någon behöver hjälp med någonting.  Sen åker vi ut på våra uppdrag, antingen åker vi var för sig, ibland åker vi två och två. Ofta sammanstrålar vi för lunch på kontoret Jag har oftast ett jobb på förmiddagen och ett på eftermiddagen, exempelvis idag har jag varit på kundbesök under förmiddagen och ska hålla en utbildning i eftermiddag.

Vad tycker du är roligast i ditt jobb?

Jobbet är så oerhört varierat! Jag tycker att det är roligt med kontakten med människor, att vara ute och utbilda kunderna och få respons på plats. Även sammanhållningen med alla kollegor.

Du jobbar också som deltidsbrandman – vad har det för betydelse i din roll som brandskyddstekniker?

Tack vare min erfarenhet vet jag hur en brand påverkar oss och hur dåligt människor kan må. Därför kan jag under en utbildning förmedla en bild av hur viktigt det förebyggande arbetet är.

När det gäller utbildningarna så märks det att kunderna får en helt annan förståelse för hur viktigt det är med brandskydd och att kunna hjärt- och lungräddning.