Sofie, HR Business Partner

Vad motiverar dig att gå till jobbet?
Mina kollegor, min chef och den företagskultur som genomsyrar arbetsplatsen. Alla trevliga och tacksamma chefer som jag pratar med och känslan av att jag lär mig något nytt och utvecklas motiverar mig varje dag - både i min roll och som person.

Beskriv kulturen och arbetsmiljön på Anticimex!
Jag har aldrig varit på en arbetsplats där kulturen är så trevlig och självklar som här. Med det menar jag att människor är genuina, professionella och har ett trevligt bemötande. Det finns inget hierarkiskt spel som måste spelas här. Den trevliga kulturen är absolut en av de bästa faktorerna med att jobba på Anticimex.

Hur gör du livet lättare för våra medarbetare och chefer?
Vi vet att med duktiga och kompetenta chefer så får vi ett bättre ledarskap överlag och därmed medarbetare som mår bättre, presterar bättre och trivs på Anticimex. Att då få vara med och faktiskt påverka vårt arbetssätt inom HR och genom att stötta cheferna, så gör jag skillnad och underlättar för dem. Genom att vara trevlig, proffsig och tillgänglig för våra chefer på så hjälper jag till att hantera både enkla och svåra personalärenden.