Emma, brandskyddstekniker

Emma är en av Anticimex experter inom förebyggande brandskydd. Hon tillhör idag Stockholms norra kontor.

Vad är roligast med ditt jobb?
Det roligaste med jobbet är kollegorna, arbetsuppgifterna och att få träffa människor! Att få dela med sig av viktig kunskap vad gäller brand, HLR och Första hjälpen.

Vad är viktigast för dig hos en arbetsgivare?
Det viktigaste för mig är ett bra samarbete mellan arbetstagare och arbetsgivare med tillit mellan båda parter. Jag tycker det är viktigt att en arbetsgivare ser medarbetarna och lyssnar på åsikter, synpunkter, etc.

Vad lockades dig till Anticimex?
Att det är ett stort företag med bred kompetens inom många olika områden. Jag fick möjligheten att jobba förebyggande med varierande arbetsuppgifter och dessutom en möjlighet till personlig utveckling.