Robin, inköps- och hållbarhetschef

Vad lockades du av hos Anticimex som arbetsgivare?
Jag lockades av bolagets lönsamhet, hållbarhetsfokuset och av Anticimex värderingar – trust, innovation och passion.

Hur bidrar du i din roll till ett bättre samhälle?
Genom att facilitera Anticimex leverans tack vare bra och välgrundade inköp. Dessutom är jag mycket engagerad i det hållbarhetsarbete vi utför på bolaget löpande. Det handlar bland annat om att minska vår användning av bekämpningsmedel, minska våra bilars koldioxidutsläpp samt bli bättre på att spegla samhällets mångfald vad gäller bland annat utländsk bakgrund hos våra medarbetare.

Vad är det bästa med att jobba på Anticimex?
Att kunna bidra till en hälsosam miljö för många människor. Att skapa bättre förutsättningar för våra tekniker att göra kunderna än mer nöjda.