Charlie, systemspecialist

Charlie tillhör IT-teamet och arbetar som systemspecialist. Han jobbar på huvudkontoret. vilket han även gjorde i sin förra roll som gruppchef på avtalsadministrationen.

Vad är viktigast för dig hos en arbetsgivare?
Arbetsuppgifter som känns betydelsefulla och chefer som stöttar sina medarbetare att växa samt att företaget värnar om sina medarbetare och deras potential. Anticimex ger ett stort förtroende och eget ansvar till sina medarbetare vilket gör att man får mycket frihet och flexibilitet.

Vad är det bästa med att jobba på Anticimex?
Jag tycker att Anticimex är en rolig arbetsplats där det alltid finns utrymme för utveckling. Det finns mycket lärdomar och erfarenheter att hämta eftersom vi har så många olika tjänsteområden som man kan djup dyka sig i. För min egen del, eftersom jag började jobba direkt efter gymnasiet, så skulle jag vilja påstå att det har varit min högskola för vuxenlivet.

Hur vill du beskriva kulturen och arbetsmiljön?
Anticimex är en arbetsplats som är väldigt mån om kulturen och arbetsmiljön. Det sker en ständig utveckling inom bolaget för att förbättra både arbetskulturen och arbetsmiljön genom att involvera samtliga medarbetare att vara delaktiga i processen och utveckla oss själva till de bättre.