Anna, skadedjurstekniker

Anna, en uppskattad skadedjurstekniker baserad i Lund, berättar här lite om om sin karriär på Anticimex.

Vad lockade dig till Anticimex?
En välkänd arbetsgivare med låg omsättning på personal vilket indikerar trivsel och att företaget tar hand om sina anställda.

Hur skulle du beskriva kulturen och arbetsmiljön?
Kulturen i Anticimex är väldigt familjär och påminner om ett litet företag sin storlek till trots - alla är väldigt hjälpsamma och vill både sina kollegors, men också företagets bästa.

Hur ser en dag på Anticimex ut för dig?
Min dag är fylld av kundmöten av olika slag - det kan vara allt ifrån en ordförande i stor bostadsrättsförening till en äldre kvinna som bor ensam i ett stort hus. Mitt uppdrag är att på bästa sätt hjälpa dem och lösa deras problem med olika skadedjur. Jag jobbar väldigt mycket med att utbilda och informera mina kunder, ju bättre de förstår min synvinkel, biologin kring djuren och saneringsmetodik desto lättare blir mitt uppdrag! Jag jobbar också med skadedjursinspektioner hos företagskunder vilket kan te sig något annorlunda då vi i de lägena tänker mer förebyggande, där är mitt uppdrag att lokalisera risker i verksamheten och komma med förslag på åtgärder för att minimera skadedjuren.

Hur gör du livet lättare för människor och bidrar till ett bättre samhälle?
Genom att informera och utbilda mina kunder löser jag deras problem och förebygger att det inte händer igen. När jag är ute hos kunder försöker jag sätta mig in i deras situation. Problem med skadedjur hemma kan ofta bidra till bland annat stark oro och kan ibland resultera i social distansering, genom att hitta bästa lösning för kunderna minskar jag deras oro och ökar deras välmående.

Vilken kändis skulle passa i din roll?
Angelina Jolie i Mr & Mrs Smith