Paul, vice VD Anticimex Försäkringar

Med många års erfarenhet inom bland annat konsultbranschen och inom försäkringar kom Paul till Anticimex Försäkringar 2014, där han idag är vice VD.

Vad lockades du av hos Anticimex som arbetsgivare?
Jag kom i kontakt med Anticimex Försäkringar genom ett konsultuppdrag och lockades av bolagets entreprenörs- och innovationsanda i kombination med framgångsrik tillväxt och duktiga medarbetare. För mig är det viktigt att en arbetsgivare anser att medarbetarna inom en kunskapsdriven verksamhet är bolagets största tillgångar. Att bolaget förmår att tillvarata den kompetens och engagemang som finns för att driva en lönsam verksamhet.

Vad är det bästa med att jobba på Anticimex?
Duktiga kollegor och engagerade chefer. Bolaget erbjuder viktiga produkter och tjänster till konsumenterna, vilket medför att arbetet har stor påverkan på både kundupplevelse och varumärke. Våra produkter och tjänster inom exempelvis Dolda fel-affären, har stor påverkan på våra kunders vardag. Genom att vi lever upp till våra kundåtagande bidrar vi till att bibehålla förtroendet hos våra kunder och för det finansiella system vi är en del av.

Vad motiverar dig i din roll?
Att få vara med och påverka bolagets strategi och utveckling på både kort och lång sikt. Mina trevliga kollegor, vårt superfina kontor i Liljeholmen och att få arbeta med meningsfulla arbetsuppgifter bidrar naturligtvis också.