Tina, matsäkerhetstekniker

Tina arbetar i Helsingborg och tillhör region Sydväst, där hon utövar sin kompetens och bistår vara kunder inom matsäkerhet.

Vad är det bästa med att jobba på Anticimex?
Företaget känns familjärt. Jag gillar att man har frihet under ansvar. Jag tycker om att träffa kunder och försöka hjälpa dem på bästa sätt.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?
Jag brukar ha tre-fyra kundbesök per dag.  Det varierar mellan allt från att besöka företagskunder till att ta hand om SMART-larm. När jag lyckas lösa problemen och ser att kunderna blir glada - då blir jag också nöjd.

Hur skulle du beskriva kulturen?
På mitt kontor så har vi en bra kultur och arbetsmiljö. Vi tar hand om varandra och är det något som känns fel så tar vi upp det direkt.