David, administratör

David arbetar idag som administratör på vårt försäkringsbolag. Han är ett tydligt exempel på våra goda interna karriärmöjligheter då han bytt jobb internt och skaffat sig nya utmaningar inom Anticimex. 
 
Vad lockade dig tidigare till Anticimex?
Att det är ett stort bolag med utvecklingspotential - både som bolag och för medarbetarna.
 
Vad är det bästa med att jobba här?
Jag uppskattar att det finns stora möjligheter för medarbetarna att bidra till förändring och förbättring. Det är ett prestigelöst klimat och man hjälps åt för att lyckas väl. Ibland kan dock förändringen ta lite tid, men blir då ännu mer värdefull när den är på plats.
 
Vad motiverar dig att gå till jobbet?
Mina kollegor på kontoret och att ständigt få lära mig nya saker. Ingen dag är den andra lik här på Anticimex.