David, administratör

David är idag administratör inom vårt försäkringsbolag. Han har nyligen bytt jobb internt och tillhör nu försäkringsbolaget.  
 
Vad lockade dig tidigare till Anticimex?
Att det är ett stort bolag med utvecklingspotential.
 
Vad är det bästa med att jobba här?
Det bästa är att det finns stora möjligheter för medarbetarna att bidra till förändring. Det är prestigelöst och hjälpsamt. Ibland kan dock förändringen ta lite tid.
 
Vad motiverar dig att gå till jobbet?
Mina kollegor och att ständigt få lära mig nya saker. Ingen dag är den andra lik här.