Heléne, gruppchef

Heléne arbetar idag som gruppchef och tillhör skadeavdelningen på Anticimex Försäkringar AB i Stockholm.

Vad lockade dig till Anticimex?
Jag ville ha en tjänst med rimliga krav, en hanterbar arbetsbelastning och fasta arbetstider.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?
Jag har faktiskt inte en dag med exakt samma arbetsuppgifter som dagen innan. Brukar inleda dagen med att slå på datorn för att kolla mejlen, om något är brådskande eller om någon medarbetare är sjuk. Är jag inne på kontoret så tar jag en fika med någon kollega och har därefter oftast möten. Jag har en massa möten - med min grupp, med min chef, 1-to-1, externa parter, med chefskollegor, med hela överlåtelsegruppen eller med delar av gruppen. Under dagens gång hanterar jag ärenden som kommer in - som exempelvis villkorsuppdateringar, omprövningar av ärenden, kundklagomål, etc.

Vad är roligast med ditt jobb, Heléne?
Jag vill hjälpa människor och samtidigt coacha mina medarbetare. Jag vill att de utvecklas och vågar ta beslut, även om de är svåra. Jag älskar att jobba med människor och juridik.