Henrik, affärsutvecklingschef

Henrik Meyer har varit en del av Anticimex Försäkringar sedan 2017 och är idag chef för Affärsutveckling och Hållbarhet.

Vad är dina mest utmanande och inspirerande arbetsuppgifter?
Mina mest inspirerande och utmanande arbetsuppgifter är när jag skall förankra stora komplexa koncept eller frågor internt hos VD, styrelse eller koncernledning eller hos våra största kunder. Då ställs min kommunikationsförmåga och kreativa sida på prov.

Hur bidrar du till ett enklare liv för människor och kunder, och ett bättre samhälle?
Genom att arbeta nära våra kunder och försöka hitta produkter och tjänster som löser deras verkliga problem med hjälp av Anticimex unika expertis. Ett tydligt exempel är våra hushälsförsäkringar där vi skyddar husägare från ekonomisk skada. Samtidigt ser vi till att hålla husägaren i handen när det kommer till att förstå mer om sitt hus och hur man arbetar med underhåll på bästa sätt

Hur skulle du beskriva Anticimex som arbetsplats?
Hos Anticimex får du det bästa av två världar genom vårt decentraliserade arbetssätt där vi ger stor frihet till vår anställda att lösa uppgifter på sitt sätt. Vi är ett snabbfotat, familjärt och innovativt bolag samtidigt som vi ingår en global koncern. Det gör att jag känner att jag kan påverka min vardag och arbetsuppgifter men även att vi har resurser att göra de satsningar vi verkligen tror på.