Vårt hållbarhetsarbete

Varje steg räknas mot en hållbar värld! Vi har identifierat tre stora områden där vi ser att vi kan göra förbättringar som bidrar till en mer hållbar värld. Vi jobbar aktivt för att minska våra bilars koldioxidutsläpp, minska vår kemikalieförbrukning samt att bättre spegla samhällets mångfald bland våra medarbetare. Vårt hållbarhetsarbete berör varje individ på företaget och vi har stort fokus på dessa frågor på både central och lokal nivå.

Läs mer om hur vi arbetar för att uppnå våra hållbarhetsmål.