Vårt hållbarhetsarbete

Att ta ansvar för människors hälsa och livskvalitet är grunden i Anticimex hållbarhetsarbete. Tack vare vårt fokus på förebyggande arbete så undviker vi att bränder uppstår, vårt arbete hos livsmedelstillverkare håller skadedjur borta och vår expertis inom fukt innebär att skador som aldrig uppstår minskar både utgifter och behov av byggnadsmaterial.

Anticimex jobbar även aktivt för att minska våra tjänstefordons koldioxidutsläpp, minska vår kemikalieförbrukning och att bättre spegla samhället genom ökad mångfald och inkludering bland våra medarbetare.

Läs mer om hur vi arbetar för att uppnå våra hållbarhetsmål.